enplro
porno

Fundusze

V4C inwestuje obecnie środki z funduszu V4C Eastern Europe II, w którego skład wchodzą Jersey Limited Partnership oraz francuski FCPR. Łączna wartość funduszy zgromadzonych w ramach V4C Eastern Europe II to 156 mln Euro. Wcześniej fundusz działał pod nazwą SGAM Eastern Europe Fund.

V4C zarządzał wcześniej funduszem BCEF (Baring Central European Fund) z kapitałem 86 mln Euro, którego wszystkie inwestycje portfelowe zostały z sukcesem zakończone. BCEF inwestował w spółki średniej wielkości, zwykle zarządzane przez ich założycieli.

Doświadczenie V4C obejmuje także inwestycje przeprowadzone przez Partnerów w ramach ich wcześniejszej kariery zawodowej m.in. w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Riverside.

Funds

Art Nouveau house in Riga, Latvia.